Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry

Elämää ADHD:n kanssa -kirja

 

Täyttä elämää ADHD:n kanssa -kirjan tilaukset

-Tilaa kirja tällä: tilauslomakkeella, hinta 25 € + postikulut.

-Vaasanseudun ADHD-yhdistyksen jäsenet voivat tilata kirjan yhdistykseltä hintaan 20 € postikuluineen osoitteesta info@vaasanadhd.com. Ilmoita tilaajan nimi, postitusosoite ja sähköpostiosoite.

-Jäsenkampanja 2017: Vuonna 2017 liittyvät uudet jäsenet saavat tilata yhdistykseltä kirjan hintaan 15 € postikuluineen. Kirja tilataan osoitteesta info@vaasanadhd.com. Ilmoita tilaajan nimi, postitusosoite ja sähköpostiosoite. Liity jäseneksi tämän linkin kautta.

-Kirjaa voi tilata myös Karistolta osoitteesta http://www.kauppakv.fi/sis/Karisto/tuote/9789512359585.

 

 Kirja on kokoelma ADHD- ja ADD-oireisten ja heidän läheistensä tarinoita ja kertomuksia. Kirja koostuu lasten, nuorten, aikuisten sekä vanhempien ja muiden läheisten (sisarus, puoliso, isovanhempi) kokemuksista. Kirjan lopussa on tieto-osuus adhd:sta. Mukana myös muutama ammattilaiskommentti sekä adhd-aiheinen kuva.

Tarjolla on elämyksellisiä tarinoita ja ajatuksia herättävä matka adhd:n pariin. Tilaa siis Täyttä elämää ADHD:n kanssa -kirjaa ennakkoon ja ole samalla myös mukana tukemassa adhd-tietouden levittämistä!

 

Tervetuloa Täyttä elämää ADHD:n kanssa kirjan julkistamistilaisuuteen 18.2.2016! Lisätietoja tästä


Tästä pääset tykkäämään Täyttä elämää ADHD:n kanssa kirjan Facebook -sivuista!

 
Osallistu arvontaan Täyttä elämää ADHD:n kanssa -Facebook-sivuilla. Arpajaispalkintona Täyttä elämää ADHD:n kanssa -kirjoja. Arvonta suoritetaan 31.3.2016.

Suuret kiitokset kaikille Elämää ADHD:n kanssa kirjahankkeeseen osallistuneille!kansikuva.png
Erityiskiitos Suomen ADHD-aikuiset ry:lle yhteistyöstä. Kirjan nimeksi tuli Täyttä elämää ADHD:n kanssa, ja se ilmestyy kirjakauppoihin tammikuussa 2016.

Jos haluat kirjan jo ennen sitä edulliseen ennakkotilaushintaan toimi nopeasti ja tilaa kirja yllä mainittujen ohjeiden mukaan.

Kirjan tarinankeruussa saimme yli sata arvokasta tarinaa, joista osa on valittu kirjaan. Kaikki tarinansa lähettäneet saavat kirjan itselleen jouluksi postissa. Arvomme kaikkien tarinansa lähettäneiden kesken 3 kpl Kariston kirjalahjakorttia Kariston verkkokauppaan. Lahjakortilla voi valita haluamansa kirjan verkkokaupasta. Kaikkien kirjassa julkaistujen tarinoiden lähettäneiden kesken arvotaan 100 € lahjakortti Suomalaiseen Kirjakauppaan. Arvonnat on suoritettu ja olemme ollleet yhteydessä voittajiin!

Ps. Katso Kariston uutiset 1/16, sivu 23: http://karisto.fi/attachments/ku_1_2016.pdf

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Lasten kommentteja ADHD:sta? Esim. miltä ADHD tuntuu? Haluaisitko jakaa lapsesi ajatuksia ADHD:sta "Elämää ADHD:n kanssa" -kirjassa julkaistavaksi? Lasten kommentit ja lisätietoja 31.8 mennessä: essi.jantti@gmail.com


Mukaan “Elämää ADHD:n kanssa” -kirjaan  HUOM: Tekstinkeräysaika 2.8.2015 saakka!

Kokoamme kirjan tarinoista, joita adhd:n kanssa elävät ihmiset haluavat kertoa elämästään ja omasta arjestaan. Kirjaan kerätään ja kootaan erilaisia kokemuksia ja kertomuksia elämästä adhd:n kanssa adhd- ja add- diagnoosin omaavilta henkilöiltä ja heidän läheisiltään (lapsi, nuori, aikuinen, ikäihminen, puoliso, vanhempi, isovanhempi, sisarus...) Keräämme adhd-oireisten ja läheisten tekstejä ajalla 1.9.2014 - 2.8.2015.

Kirjoita siis oma tarinasi elämästäsi ad(h)d:n kanssa, joko diagnoosin omaavana tai läheisenä. Tyylilaji ja tapa käsitellä teemaa ovat vapaasti valittavissasi. Tarinasi voi olla esseetyyppinen tai novelli… Tarinassasi valitset haluamasi lähestymiskulman ja voit keskittyä esim. yhteen päivään elämässäsi tai nostaa esille jotain elämäsi käännekohtia tai kertoa yleisellä tasolla arjestasi; iloista, suruista, onnistumisen- tai epäonnistumisen hetkistä – sinä itse valitset, mitä haluat kertoa. Pienikin teksti riittää, ja voit esiintyä nimettömänä.

Lähetä tarinasi viimeistään 2.8.2015 mennessä osoitteeseen essi.jantti@gmail.com tai Vaasanpuistikko 17, 9 krs. 65100 Vaasa. Tarinoista kootaan kirja, joka julkaistaan syksyllä 2015. Liitä mukaan lupalomake, joka löytyy tästä liitteestä. Liitteessä mukana suuntaa antavat kirjoitusohjeet sekä lista tukikysymyksiä tarinan kirjoittamisen tueksi!

Voit kertoa tekstissä esim.: millaisia oireita on ollut, miten ne ovat näkyneet, miltä ne ovat tuntuneet, miten ne ovat vaikuttaneet eri tilanteissa ja elämänvaiheissa, miten niihin on suhtauduttu (itse, lapsi, vanhemmat, puoliso, ympäristö...), millaista hoitoa/tukea on saatu, mitä oltaisiin toivottu, sekä voit myös kertoa esim. adhd:n hyviä ja huonoja puolia. Ja asioita, joista erityisesti haluaisit tuoda tietoa esiin.

Toivomme saavamme tarinoita runsain mitoin – niiden kautta oireyhtymän runsas ja värikäs kirjo tulee tutummaksi myös muille! Kirjassa julkaistujen tarinoiden kirjoittajat saavat palkinnoksi julkaistavan kirjan. Lisäksi kaikkien kirjassa julkaistavien tarinoiden kirjoittajien kesken arvotaan 100 € lahjakortti Suomalaiseen Kirjakauppaan.

HUOM: Voit myös osallistua tarinasi kertomiseen haastattelun kautta. Jos kiinnostuit haastattelusta, niin ilmoita halukkuutesi haastatteluun mahdollisimman pian, 30.4.2015 mennessä: hallitus@adhd-aikuiset.org. Haastattelu voidaan toteuttaa esim. puhelimitse, sähköpostitse ja mahdollisuuksien mukaan tapaamisena.

Yhteistyössä:

-Karisto - Kustannusliike

-Suomen ADHD-aikuiset ry, http://adhd-aikuiset.org/bbs/index.php?topic=13384.0

-Väitöstutkimuksen tekijä Aleksi Hupli, "Teen väitöskirjatutkimusta ADHD/ADD diagnosoitujen aikuisten kokemuksista Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön. Olen kiinnostunut millaista on elää diagnoosin kanssa nykyajan Suomessa, missä vaiheessa diagnoosiin on päädytty ja miten, sekä minkälaisia hoito- ja tukimuotoja on tarjolla. Toivon, että näiden kokemusten kerääminen auttaisi tuomaan diagnosoitujen näkökulman paremmin esille sekä kehittämään edelleen hoitoketjun eri osia. Tutkimustani ohjaavat professori Turo-Kimmo Lehtonen Tampereen yliopistolta sekä professori Marja-Liisa Honkasalo Turun yliopistosta." Aleksi Mikael Hupli, Tohtoriopiskelija, VTM, Msc, Hupli.Aleksi.M@student.uta.fi

“Elämää ADHD:n kanssa” -kirja

Kirja kuvaa adhd-elämää kattavasti monen eri ihmisen omakohtaisten tarinoiden kautta. Kirja on tarkoitettu adhd-oireisten kanssa työskenteleville/opiskelijoille, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille, palveluja suunnitteleville ja toteuttaville tahoille, adhd-oireisten läheisille ja oireisille itselleen.

Adhd:hen liitetään yhä paljon vääriä uskomuksia, eikä adhd-oireisten kokemuksia aina ymmärretä. Tietoisuuden levittäminen on tärkeää, jotta adhd-oireiset saisivat tarvitsemansa tuen. Parhaiten tietoa levittävät oman alansa arjen asiantuntijat, itse adhd-oireiset ja heidän läheisensä. Tunnistamaton ja hoitamaton adhd lisää syrjäytymisen riskiä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien riskiä. Näistä johtuen syntyy suuria kustannuksia yhteiskunnalle mm. sosiaali- ja terveyspuolen palveluiden käytössä.

Kirjan avulla on tarkoitus jakaa tietoa adhd-ihmisen ja omaisen arjesta; haasteista, iloista, suruista, toiveista, tarpeista, odotuksista, epäkohdista ja selviytymiskeinoista. Kirjassa tuodaan esille oireyhtymän moninaisuutta, ja miten yksilöllisesti adhd:n näkyvät sekä näkymättömät kognitiiviset oireet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään, esim. kotona, arjen askareissa, perheessä, parisuhteessa, päiväkodissa, koulussa, opiskelussa, työssä, sosiaalisissa suhteissa, harrastuksissa... Minkälaisia vaikeuksia ja mitä positiivista adhd tuo elämään, mitä on todellisuus oireyhtymän kanssa ruusuineen ja risuineen. Mitä tärkeää adhd-oireiset ja heidän läheisensä haluavat kertoa muille.

Tarinoiden kautta avautuu myös millaisen avun ja tuen tarve oireisilla sekä läheisillä on eri elämänsä vaiheissa: päivähoito, koulut, työpaikat, vanhemmuus, ikääntyminen, sosiaali- ja terveyspalvelut ym. Näin tarinoita voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja kohdistamisessa. Kirjan avulla myös ammattilaisten tietoisuus kasvaa ja he osaavat omassa kasvatus-, asiakas- tai potilastyössään paremmin huomioida diagnoosiin liittyviä piirteitä. Tarinoilla on myös merkitystä vertaistuellisesti, ne voivat antaa lukijalleen lohtua, uusia ideoita ja rohkeutta ja voimia tulevaisuuteen.

Kirja vastaa myös kysymyksiin: miten tunnistaa tarkkaavuushäiriö, silloin kun se ei näy ulospäin, mitkä asiat vaikuttavat adhd-henkilön persoonallisuuden ja minäkuvan kehittymiseen, miten suhtautua heihin, miten kohdata ja lähestyä... Miksi adhd:sta puhumista hävetään, mitä muutosta diagnoosi tuo elämään, miten jollekin adhd voi olla voimavara ja toiselle invalidisoiva tekijä, miten vankilassa yli puolella vangeista on diagnosoimaton adhd...

Vaasanseudun ADHD-yhdistyksen “Elämää ADHD:n kanssa” -kirjahankekampanjassa tuodaan esiin kokemustietoa adhd:n kanssa elämisestä. Kirjan kokoaa ja toimittaa yhdistyksen puheenjohtaja Essi Jäntti. Lisätietoja kirjasta: info@vaasanadhd.com, essi.jantti@gmail.com tai 040 519 5899.