Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry

KokkolaTervetuloa Nepsylasten vanhempien vertaistukiryhmän
tapaamiseen
KESKIVIIKKONA klo:17:30-19:30
23.1.2019
13.2.2019
27.3.2019
24.4.2019
22.5.2019
KOIVUTUVALLE, Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6, Kokkola.

Lisätiedot:
ria77@netti.fi
tai 0505942052 (klo 16-18)

Meidät löydät myös facebookista (suljettu ryhmä jäsenille )
https://www.facebook.com/groups/kokkolaadhd/

Terveisin,

Vertaisohjaaja
Maria Orpana-Peltomäki

 

kokkola vt.png

 

 

 

Aikaisemmin tapahtunutta:

 

ADHD- ja Asperger-lasten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu v. 2016 alusta lähtien osoitteessa Rantakatu 6, 67100 Kokkola. kokkola@vaasanadhd.com, 050 594 2052 (suomenkielinen)

 

ADHD hos barn och unga – stöd och insatser hemma och i skolan
föreläsning med psykoterapeut Eeva-Liisa Salmi
i Kyrkbackens skola, Vingesgatan 18, Karleby
torsdag 16.3.2017 kl. 18.00-20.30. Kaffe ingår.

Anmälning via adhd.nettilomake.fi/form/4095 eller till adhdvasa@gmail.com senast 10.3.2017

VÄLKOMMEN!

 

 

Infotilaisuus neuropsykiatrisesti oireilevien omaisille ja läheisille keskiviikkona 25.5.2016 klo 18.00 Kotikartanossa, Arminkatu 2, 67200 Kokkola. Tervetuloa!Neuropsykiatriset erityisvaikeudet lapsuudessa ja nuoruudessa - yleisötilaisuus

Aika: keskiviikkona 12.2.2014 klo 16.00 – 18.00

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 146 Ulappa Sali, 1. kerros, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaaville henkilöille, heidän läheisilleen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, opiskelijoille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Tavoitteet: Tilaisuuden tavoitteena on lisätä tietoutta neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja vaikeuksien ilmenemisestä. Tilaisuudessa myös keskustelemme arjessa selviämisestä, erityisvaikeuden omaavan lapsen ja nuoren tukemisesta perheessä, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa ja murrosiässä sekä perheen, läheisten ja alan ammattilaisten jaksamisen tukemisesta.

Ohjelma:

16.00 – 16.15 Kahvitarjoilu

16.15 – 16.25 Tilaisuuden avaus, Maria Orpana-Peltomäki, Kokkolanseudun vertaistukiryhmä, Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry / Johanna Lång, PETU - Perheiden tukena -projekti, Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

16.25 – 17.25 Luento, Pekka Räisänen, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoidon ylilääkäri, Vaasan kaupunki / asiantuntijajäsen, Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry

17.25 – 17.50 Keskustelua aiheeseen liittyen

17.50 – 18.00 Tilaisuuden lopetus, Maria Orpana-Peltomäki, Kokkolanseudun vertaistukiryhmä, Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry

Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 10.2.2014 mennessä: kokkola@vaasanadhd.com / 050 5942 052


Tilaisuuden järjestää: Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry


Tilaisuuden järjestelyitä ovat tukeneet:

Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
PETU - Perheiden tukena -projekti, Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Keski-Pohjanmaan ADHD-yhdistyksen historia 2001-2013

Keskipohjanmaan ADHD-yhdistys on perustettu 2001. Yhdistys kuuluu osana ADHD-liittoon, joka on vuonna 1989 perustettu etujärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on olla paikallinen ja alueellinen vaikuttaja, sekä saada aikaan vuorovaikutuskeskustelua eri viranomaisten kanssa ADHD:hen liittyvissä asioissa. Yhdistys järjestää tiedotus-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia eri viranomaisten kanssa yhteistyössä ADHD-liiton aluesihteerin kanssa. Yhdistyksen tehtävänä on myös järjestää virkistys- ja vertaistukitoimintaa yhdistyksen jäsenille.

Tarvetta yhdistyksen perustamiselle oli, koska Keskipohjanmaan alue oli musta aukko ADHD liiton verkostossa, ja tietämättömyys ADHD-ongelmista oli vähäistä eri viranomaisilla, perheet joutuivat kohtaamaan ylitsepääsemättömiä asioita ja uupumus ja perheitten hajoaminen oli hyvin yleistä. Yhdistyksen jäsenmääräkin oli noin 150 henkilöä parhaimmillaan. Yhdistyksen toiminta lähtikin vireästi käyntiin ja vuonna 2001 sain neuvoteltua Keskipohjanmaan johdon kanssa koulutustilaisuuden järjestämisestä alle kouluikäisten parissa työskentelevälle työntekijäverkostolle eli neuvola, päiväkoti/tarha, koulutoimi, sosiaalitoimi ym. Projekti sai nimen SIILI-koulutus, se toteutettiin kaupungintalolla ja tällä projektikoulutuksella oli hyvin suuri merkitys kun tukitoimia perheille jatkossa alettiin rakentaa Keskipohjanmaan alueelle. Koulutuksen kautta tietämys lisääntyi ja tieto miten ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jairi Palonen valittiin ADHD-liiton hallitukseen 23.11.2002 tehtävänä vastata liiton aikuisprojektista sekä hallintoon liittyvistä tehtävistä. Työryhmän puheenjohtajana vein toimintaa ja järjestin koulutustilaisuuksia eri paikkakunnille työparini Kirsi Saukkolan kanssa. Osallistuin myös Tyke (työelämän kehittämisprojektiin), joka oli työministerin järjestämä ja jossa oli luennoitsijana Professori Jukka Alava. Raporttia oli tarkoitus hyödyntää paikallisissa yhteistyö viranomais-verkostoissa sekä jalkauttaa projektin antia paikalliseen yhteistyöverkostoon.

Yhdistyksen tärkein tapahtuma oli aikuisiän AD/HD tarkkaavaisuushäiriö koulutuksen järjestäminen 5.11.2003 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistolla. Koulutuksen kohderyhmä oli peruskoulun jälkeinen viranomais- verkosto, sosiaali, työhallinto, ammattikoulu, tukityöverkosto, kela, kriminaali, terveys ym. yhteensä noin 150 henkilöä. Tällä koulutuksella oli suuri merkitys tulevina vuosina koulun jälkeiselle viranomais-verkostolle, ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta. Koulutukseen olin neuvotellut luennoimaan Asko Niemelän psykiatrian erikoislääkärin Oulusta, joka oli alan huippuja, ja joka kuului työryhmääni liitossa, jonka puheenjohtajana toimin. Koulutuksen palautekyselyn mukaan tapahtuma onnistui hyvin, keskiarvo 4,3 (maksimi 5), joten koulutukseen oltiin tyytyväisiä, ja siitä tulikin malli, mitä sitten jatkossa käytettiin.

Myös jatkokonsultoinnin neuvottelin Asko Niemelän kanssa Keskussairaalaan ja yhteistyössä lastenpsykiatrian osaston ylilääkäri Matti Kaivosojan kanssa perustettiin työryhmä, jota jatkossa Asko Niemelä kävi kouluttamassa. Näin saatiin valmiudet Keskipohjanmaan keskussairaalalle tunnistaa ADHD-ongelmia, eikä enää välttämättä tarvinnut Ouluun asti lähteä.

Suuri henkilökohtainen saavutus oli saada aikaan nyt toiminnassa oleva Kokkotyö-säätiö, joka työllistää/kouluttaa sekä valmentaa työelämään juuri niitä ammattikoulun jälkeisiä nuoria jotka eivät heti työelämään pääse. Kävin eri poliittiset valtuustoryhmät läpi luennoimassa ja vakuuttamassa ennaltaehkäisevän tukityöllistämisen tärkeydestä ja sain mielipiteilleni poliittisen kannatuksen, ja Kokkolan kaupunki myönsi toimintaan vuosittaisen avustuksen. Olin aikaisemmin käynyt neuvotteluja silloisen työministeri Liisa Hyssälän kanssa ja hän oli vakuuttanut valtiolta/työministeriltä lakisääteistä rahaa löytyvän ja fyysinen paikka pitäisi vain olla mihin rahat voidaan kohdentaa. Kun Kokkotyö säätiötä käynnistettiin, olin myös itse vuoden työsopimuksella toimien siellä nuorten työnohjaajana. Yhdistys saavutti hyvin merkittävän aseman yhdistyksien joukossa ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa oli aktiivista, koulutus ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin eri viranomaisten kanssa.

Yhteenvetona voin sanoa, että yhdistyksen johtaminen kasvatti minua ihmisenä ja näkemään asioita eri näkökulmista.

Kiitollisena näistä vuosista.

-Jairi Palonen-


Kokkolanseutu mukaan Vaasanseudun ADHD-yhdistyksen toimintaan

Aloin selvittää mahdollisuuksia käynnistää vertaistukiryhmiä/aluekerhoa Kokkolaan, kun yhdistyksemme sai paljon yhteydenottoja alueelta. Myös Vaasan ryhmässä kävi väkeä Kokkolasta. Kokkolan yhdistystoiminta oli hiipunut aktiivitoimijoiden puuttuessa. Toiminnan jatkuvuus on tärkeää, koska tukea ja tietoa kaivataan.

Otin yhteyttä Kokkolan Jairi Paloseen ja järjestimme ADHD-tapaamisen Kokkolassa 12.2.2013. Tapaamiseen tuli paikalle ADHD-lasten vanhempia, joten näin käynnistyi lasten vanhempien vertaistukiryhmä Kokkolaan. Yksi vanhemmista oli Maria Orpana-Peltomäki, joka otti rohkein mielin uuden ryhmän vastuulleen. Jairi vanhana konkarina on ollut tukena ja apuna ryhmän alkutaipaleella. Kiitokset Jairille ja Marialle panoksestanne yhteisen asian hyväksi!

Keski-Pohjanmaan ADHD-yhdistys purettiin ja sen toiminta siirtyi Vaasanseudun ADHD-yhdistykselle. Moni jäsen on löytänyt tiensä mukaan yhdistyksen toimintaan ja toivotamme tervetulleeksi myös kaikki muut alueen ADHD-asioista kiinnostuneet ihmiset, uudet ja vanhat jäsenet ja yhteistyökumppanit!  

Rakennetaan yhdessä toimiva ja kestävä verkosto, niin mahdollisimman moni saa tarvitsemansa tiedon, tuen ja avun. Yhdessä olemme enemmän!

-Essi Jäntti-  


Kuulumisia Kokkolasta

Talvella 2013 näin ilmoituksen lehdessä, että Kokkolassa oltiin uudelleen käynnistämässä vuosien ”hiljaiselon” jälkeen uutta vertaistukiryhmää ADHD lasten vanhemmille ja läheisille. Itselläni on 10-vuotias poika jolla ADHD ja olin pitkään toivonut tällaistä toimintaa Kokkolaan.

Osallistuin kyseiseen tapaamiseen jossa paikalla olivat Vaasanseudun ADHD yhdistyksestä Essi Jäntti sekä Kokkolasta Jairi Palonen. Jairi oli jäämässä pois aktiivitoiminnasta ja he etsivät uutta vertaistukiryhmän vetäjää Kokkolaan. Niinpä otin haasteen vastaan ja nykyisessä muodossa toimiva Kokkolanseudun ADHD/ADD/As lasten vanhempien vertaistukiryhmä sai alkunsa. Olemme tavanneet n.kerran kuukaudessa Yhteisöklubi Sillan tiloissa. Kokoonpano on ollut vaihteleva, kävijöitä vaihdellen 3-6 välillä. Olen tyytyväinen toimintaan joka vasta alkutaipaleella, olemmehan vasta ehtineet tavata viisi kertaa ja siinäkin oli kesä välissä.

Marraskuun tapaamiselle saimme vieraaksi PETU-perheiden tukena projektista projektivastaava Johanna Lång:in. Vaasanseudun ADHD-yhdistykseltä saamallamme 100€ avustuksella kävimme ydinryhmän kanssa katsomassa Dorian Grayn muotokuva –teatteri esityksen. Tähän oli hyvä päättää antoisa vuotemme 2013.

Toiminta jatkuu taas tammikuussa 2014. Helmikuussa Kokkolassa järjestetään ADHD luentotilaisuus.

-Maria Orpana-Peltomäki-