Vasanejdens ADHD-förening rf

Vården av AD/HD:

AD/HD är i grund o botten ett neurologiskt fenomen. Med dagens läkemedelskunskap kan det inte botas men med hjälp av medicinering och olika stödformer kan dess symptom lindras och ADHD-människans livskontroll förbättras.

P.g.a. ADHD:s neurologiska natur hjälper inte endast psykoterapi. I kognitiv terapi går man igenom olika beteende- och tankemodeller. Det kan hjälpa ADHD-människor med negativa beteenden och inrotade tankesätt. Enbart kunskapen om att neurologiska faktorer orsakar svårigheterna är till en stor hjälp för många ADHD-människor.

Medicinering med stimulantia hjälper många ADHD-människor. Stimulantia höjer hjärnans aktivitetsnivå, varav hjärnan bättre förmår sålla bort onödig stimulans. Detta gör att ADHD-människan bättre kan koncentrera sig, minnas bättre och lära sig effektivare. Även kontrollen över känslor och sociala sammanhang förbättras.