Vasanejdens ADHD-förening rf

Bli medlem

Information om medlemskap

Kom med som medlem i Vasanejdens ADHD-förening för den gemensamma sakens skull! Alla är välkomna att bli medlem och delta i verksamheten som är av intresse för yrkesverksamma, enskilda och familjer. Individer eller företag/organisationer som vill stödja föreningens verksamhet kan ansluta sig som stödmedlem. Stödmedlemmarna erbjuds samma förmåner som ordinarie medlemmar. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och kvalite. Vasanejdens ADHD- förening är en nationell förening i ADHD-förbundet. När du ansöker om medlemsskap i föreningen så blir du även medlem i förbundet, och du får om ett par veckor per post välkomstpaket från ADHD-förbundet.

Som medlem får du förmåner så som:
-4 ggr/ år publiceras ADHD-förbundets medlemstidning
-Medlemsbrev med aktuella händelser
-Rabatterade priser på avgiftsbelagda skolningar och händelser samt möjlighet för medlemmarna att delta i gratis evenemang
-Möjlighet att beställa böcker till medlemspriser och låna föreningens litteratur.

OBS: Nya medlemmar 2018! Medlemserbjudanden: Täyttä elämää ADHD:n kanssa –bok för 15 €

Bli medlem

Medlemsavgifter 2018: Medlem: 20 €. Understödsmedlemskap 35 €.

Föreningens konto: Op-Pohjola FI61 5670 0820 0672 52 / BIC OKOYFIHH. Meddelande: medlemmens namn.

Genom att betala medlemsavgiften till kontonumret, som nämns här ovanför, på samma gång som du skickar in dina kontaktuppgifter via blanketten kan du snabba på din anslutning till föreningen. Om betalaren är någon annan en medlemmen kom ihåg att nämna medlemmens namn. Om du inte anmält dina kontaktuppgifter eller nämnt medlemmens namn vid betalningen, kan vi inte hitta rätt mellan medlemmen och betalningen av medlemsavgiften.

Välkommen som medlem till vår förening!

Fyll i alla obligatoriska fält *
Anslutningsuppgifter (fyll i bara det som gäller er medlemsansökan)
Anti-spam, skriv siffrorna under fältet.12994