Vasanejdens ADHD-förening rf

Förening

Den tvåspråkiga Vasanejdens ADHD-föreningen grundades år 1987 för att stödja personer med ADHD-symptom och deras närstående. Föreningen lägger till och sprider information om ADHD och ger stöd till personer med ADHD-symptom, till deras familjer och närstående. Föreningen stödjer och främjar habilitering, välmående, sociala färdigheter, funktionsförmåga och utbildning för personer med ADHD-symptom. Föreningen fungerar också som en länk mellan personer med ADHD-symptom och professionell peronal inom olika områden.

Föreningen anordnar bland annat stödgrupper, medlemsträffar, temakvällar, olika evenemang, läger, rekreationsdagar, infotillfällen och föreläsningar. Föreningen fungerar även som intressebevakare för sina medlemmar, ger initiativ och förslag samt ger utlåtanden till olika myndigheter.

Man kan påverka föreningens verksamhet genom att delta i planeringen och i verkställandet på evenemang, i grupper eller på internet. Varje id'e och tanke är viktig och vi behöver även aktiva deltagare för att i praktiken förverkliga vår verksamhet.

För tillfället förverkligas föreningens verksamhet av frivilliga aktörer. Om du har någon färdighet eller specialområde som du vill använda och dela med dig av inom föreningen, var snäll och hör av dig till oss!

Föreningen fungerar inom Vasas, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Vasanejdens ADHD-förening är en lokalförening till det landsomfattande ADHD-förbundet.