Vasanejdens ADHD-förening rf

Kauhajoki

ADHD och Asperger - barnens föräldrar stödgruppen. Sysipolku 4, Kauhajoki. suupohja@vaasanadhd.com, 050 405 2136 (finskspråkig)