Vasanejdens ADHD-förening rf

Vasa

Välkommen med! 

Anmäl dig med! :)

-ADHD-stödgruppen. Korsholmsesplanaden 44, 2 vån. 65100 Vasa. hanna@wests.fi, 040 594 2842 (svenskspråkig)


-Vuxen ADHD / Autism stödgruppen. Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa. anneli@ahdata.net (finskspråkig)


-ADHD- och Autism- och Tourette - barnens föräldrar stödgruppen. Korsholmsesplanaden 44, 2 vån. 65100 Vasa. tuula.jantti@vaasanseudunyhdistykset.fi, 044 259 1159 (finskspråkig)

 

Leva med ADHD -kväll i Vasa  14.11.2017
Tisdagen 3.9.2013 startade fritidsverket vid Vasa stad en ny idrottsklubb för barn med ADHD. Där får vi bekanta oss med olika idrottsgrenar. Platsen och tiderna varierar eftersom gruppen deltar i olika föreningars träningar. Anmälningar: niina.sinisalo@netti.fi eller 050 3641517